Anunț licitație/negociere directă pentru concesionarea a patru parcele în PITT în data de 26.05.2016

Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr.

Rezultat interviu și rezultat final

 Rezultatul interviului și rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Inspector de Specialitate IA cu proba scrisă în data de 02.02.2016 

Rezultat probă scrisă 02.02.2016 - Inspector de Specialitate IA

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Inspector de Specialitate IA, cu proba scrisă în data de 02.02.2016

Rezultat probă scrisă 02.02.2016 - Consilier Juridic IA

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier juridic IA, cu proba scrisă în data de 02.02.2016

Rezultat selecție dosare

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante, cu propa scrisă în data de 02.02.2016

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție

 Agenția de Dezvoltare Economico Socială Timiș, Bv. Revoluției Nr.17, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante și anume: consilier juridic gradul profesional IA și inspector de specialitate gradul profesional IA la Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara.
Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 25.01.2016, ora 1600
Pentru mai multe detalii vedeți atașamentul.
 

Achizitie servicii de proiectare - realizare SF „Piste de canotaj pe lacul Surduc și facilităţi infrastructurale suport”

Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala Timis organizeaza selectie de oferte pentru achizitia de servicii de proiectare - realizare Studiu de Fezabilitate pentru investitia „Piste de canotaj pe lacul Surduc și facilităţi infrastructurale suport”.
In fisierele atasate se regasesc Caietul de Sarcini, formularele si invitatia privind conditiile de participare.
Invitam firmele interesate sa depuna oferta pana in data de 28.12.2015, ora 12.00. 
Va multumim,
Corina Grunfeld, Consultant achizitii
 
 

Raport final al concursului de recrutare

Raport final al concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier I

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere

 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier I, cu proba scrisa in 14.12.2015

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante

 Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş, cu sediul în Timişoara, B-ul Revoluţiei nr.17 organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de consilier gradul profesional I (studii superioare) – funcţie contractuală de executie la Serviciul Management şi Implementare Proiecte.

HURO / 1101/ 164/ 2.1.3

PROJECT FRONT PAGE

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013, Agenția de Dezvoltare Economico – Socială Timiș ( Partener Lider de Proiect), Municipalitatea Csongrad ( Partener 1 Proiect) și Muzeul Satului Bănățean Timișoara (Partener 2 Proiect) implementează proiectul “Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate” (Cod Proiect HURO/1101/164/2.1.3, Acronim Proiect LIVMUSECSOTM), în perioada Februarie 2013 – Iunie 2015.

Conferința Afaceri.ro pentru prima dată în județul Timiș

 

Conferințele Afaceri.ro reprezintă cel mai mare program național de conferințe locale de afaceri din România și sunt evenimente care adună reprezentanţii mediului de afaceri și ai administrațiilor locale și naționale pentru a stimula dezvoltarea economică echilibrată pe întreg teritoriul României.

Emite conţinut