Judeţul Timiş

Judeţul Timiş este situat în partea de vest a României, la confluenţa a trei ţări: Ungaria, România şi Serbia.

Suprafaţa judeţului este de 8696,7 km ² (3,6 % din totalul suprafeţei României).

Pe teritoriul judeţului sunt trei puncte vamale: Stamora-Moraviţa (60 km) şi Jimbolia (43 km) cu Serbia, Cenad (72 km) cu Ungaria.

Distanţa până la capitalele europene: Belgrad (170 km), Budapesta (280 km), Viena (520 km), Bucureşti (550 km), Zagreb (551 km), Praga (851 km).

 

Populaţia judeţului este de  682.939  locuitori conform  datelor statistice oficiale la 1 ianuarie 2014 (Institutul Naţional de Statistică).

Densitatea populaţiei este de  76,68  loc/ km².

Judeţul Timiş este o  zonă de interferenţă a mai multor etnii, limbi, obiceiuri şi culturi: 83,4% Români, 7,5% Maghiari, 2,4% Rromi, 2,1% Germani, 2,0% Sârbi şi 2,6% alţii.
 

 

Infrastructura

Reţeaua de căi rutiere are o lungime de 2900 km – cea mai întinsă reţea de drumuri din România.

Judeţul este traversat  de Coridorul Pan European IV, de drumurile europene (E): E 70 şi E 671, de trei drumuri naţionale (DN): DN 6, DN 59, şi DN 69.

Transportul aerian este asigurat  de Aeroportul Internaţional Timişoara.

Reţeaua feroviară este cea mai densă din ţară. Sunt 787 km de cale ferată în exploatare.

 

 Investiţii

 Investiţiile străine din Timiş au depăşit trei miliarde de €, această valoare situând judeţul pe locul doi în ţară, după Bucureşti (date valabile la 1 ianuarie 2014 - sursa ITM).

Investiţii 2006, 2007, 2008

 

Agricultura

 • Suprafaţa agricolă a judeţului este de 869.665 ha, păduri 109.059 ha, iar ape 15.774 ha.
 • Judeţul Timiş ocupă cca.4% din totalul suprafeţei ţării, iar 61,03% din această suprafaţă constituie teren arabil.

 

Infrastructura de susţinere a activităţii economice

CCIAT Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara 

 • este organizată în mai multe direcţii, servicii şi oficii este un important promotor al dezvoltării economice locale prin cultivarea insistentă a parteneriatului local. Este un partener de marcă în lansarea şi derularea de proiecte de interes local, regional, transfrontalier şi internaţional.
 • reprezintă interesele societăţilor comerciale membre şi oferă servicii profesionale specifice

 

CRAFT Centrul Regional de Afaceri Timişoara

 • organizarea activităţilor de expoziţii, conferinţe şi evenimente ale mediului economic
 • furnizarea de servicii "business to business"

 

ADR VEST Agenţia de Dezvoltare Regională Vest

 • are rol de încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi de creare de noi locuri de muncă
   

Agenţia de Dezvoltare Economico-Scoială Timiş - ADETIM

 • serviciu public subordonat Consiliului Judeţean Timiş
 • Agenţia este unul dintre principalele instrumente organizaţionale create de Consiliul Judeţean Timiş pentru dezvoltarea economică a judeţului.
 • interfaţă între administraţia publică locală şi sectorul privat, centru de promovare a celor mai bune politici, metode şi practici de dezvoltare economică
 • specializată în dezvoltare economică judeţeană
 • scopul ADETIM este să identifice problemele care împiedică dezvoltarea economică a Judeţului Timiş, să sugereze soluţii adecvate şi să iniţieze proiecte care să rezolve aceste probleme.
 • obiectivul principal al ADETIM este să contribuie prin măsuri specifice la dezvoltarea socio-economică a Judeţului Timiş.
 • ca partener de cooperare al instituţiilor publice şi al agenţilor economici privaţi din ţară şi din exterior, ADETIM oferă informaţii şi servicii de consultanţă şi management de proiect, cât şi sprijin în accesarea programelor de finanţare, în vederea realizării de obiective de investiţii din sectorul public şi privat.