RENREN – Rețea regională de promovare a energiilor din surse regenerabile

DURATA PROIECT
36 de luni ( 2010 – 2012)

PROGRAM DE FINANŢARE
INTERREG IV C – apelul al II– lea

VALOAREA FINANŢĂRII

Buget Total Proiect - 2,095,359.85 €
Finanţare nerambursabilă / Total Proiect  - 1,646,507.20 €

Buget Total Partener Român
ADETIM - CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ  - 121,746.66 €

Finanţare nerambursabilă Partener Român
ADETIM - CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ  103,484.66 €
 
SCURT ISTORIC

Reţeaua Regională de Promovare a Energiilor din Surse Regenerabile (RENREN) a fost înfiinţată în 17 Aprilie 2007 de către următoarele regiuni şi ţări: Schleswig-Holstein (LP), Islanda (P4), Cipru (P5), Ţara Galilor (P2), Austria de Sus şi Suedia de Nord. Fiecare dintre parteneri are o experienţă deosebită în cel puţin o sursă de energie regenerabilă (RES). Obiectivul era îmbunătăţirea politicilor regionale de cultivare a RES prin stimularea cooperării inter-regionale. În Carta semnată în prezenţa Comisarului pentru Energie al CE, Andris Piebalgs, membrii s-au angajat să contribuie la dezvoltarea susţinută a economiilor, comunităţilor şi mediului proprii şi la facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă în probleme legate de RES la nivel regional. După aceasta au urmat mai multe întâlniri politice. Consorţiul a fost mărit la 15 parteneri, printre care şi judeţul Timiş, reprezentat de ADETIM, şi a fost elaborat planul de lucru cu activităţile proiectului INTERREG prin intermediul a 5 întâlniri între parteneri, precum şi prin comunicare electronică, sub coordonarea Partenerului Lider (PL) şi Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB). A fost creată o structură de 3 grupuri de lucru (3 WG) în jurul principalelor tehnologii RES şi a politicilor (temelor) împărtăşite de parteneri. Regiunile au fost selectate pe baza expresiilor de interes de participare, ţinându-se cont de implicarea factorilor decizionali regionali şi de interesul arătat pentru energii regenerabile.
 
 
OBIECTIVE

Obiectivul general al RENREN este îmbunătăţirea sustenabilă a politicilor regionale astfel încât structurile să fie optimizate din punctul de vedere al stimulării şi îmbunătăţirii resurselor de energie regenerabilă (RES). Aceasta va da naştere la creşterea ulterioară a RES în toate regiunile partenere, întărind poziţia regiunilor UE ca deschizător de drumuri în acest domeniu. Astfel, RENREN va sprijini regiunile în contribuţia lor la atingerea ţintelor UE de RES pentru anul 2020 şi în ultimă instanţă la acţiunile UE şi globale de luptă împotriva schimbărilor climatice, în strânsă legătură cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului propusă în vederea promovării utilizării de energie din surse regenerabile, pe baza COM(2008)30.

Mai mult, aceasta va contribui la reducerea dependenţei UE de importurile de energie, în special de importurile de gaz rusesc, ce va avea efect asupra creşterii economice indigene şi crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, aceasta are o importanţă crucială în deschiderea de noi căi economice, dincolo de criza financiară recentă şi impactul ei.

Este foarte important ca reţeaua să fie percepută ca o reţea exemplară şi puternică de RES regionale din Europa şi dincolo de ea, şi să devină un punct de reper pentru alte organizaţii şi reţele.
 
Persoana de Contact pentru Proiect RENREN:

Bogdan Mihaescu
Project  Manager
ADETIM
Bvd. Revolutiei din 1989, nr. 17, 300034, Timisoara, Ro
Tel: + 40 256 494 131
Mobile: + 40 727 379678
Fax: + 40 256 494 596
E-mail: bogdan.mihaescu@adetim.ro,
 
Website proiect RENREN:
http://www.renren-project.eu/
 

AtaşamentMărime
RENREN info sheet RO.pdf251.01 KB
RENREN PROIECT SUMAR RO.pdf288.15 KB
RENREN_Press Release_100502 RO.pdf273.49 KB
renren adetim - raport 2010.pdf7.09 MO