Anunt licitatie servicii expertiza metodologica

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect servicii de expertiză metodologică în cadrul proiectului „Joint development of Romanian - Serbian Bega Channel tourism potential capitalization Study and promotion of cross - border foreground investments”, finanţat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
 
În data de 07.03.2014 a fost lansată licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de expertiză metodologică  în cadrul proiectului „Joint development of Romanian - Serbian Bega Channel tourism potential capitalization Study and promotion of cross - border foreground investments”, finanţat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Bugetul maxim alocat este de 25.000  EUR (inclusiv TVA), iar sursa de finanţare proiectul mai sus menţionat. Precizăm că prezenta achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile PRAG (procedură competitivă negociată).
Termenul de depunere al ofertelor este data de 11.04.2014, ora 10.00, la sediul Autorităţii Contractante – Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, bd. Revoluţiei nr. 17, etaj IV, cam. 405, cod 300034, Timişoara, jud.Timiş
Documentele aferente procedurii sunt atasate prezentului anunt. Pentru alte informatii si detalii, va rugam contactati pe d-na Grunfeld Corina, tel 0256 494131, fax 0256 494596, email: corina.grunfeld@adetim.ro
 
 

AtaşamentMărime
dosar metodologie ipa.docx4.26 MO
anunt procedura pentru achizitie servicii de expertiza metodologica.docx2.64 MO
service procurement notice methodology expertise 1358.pdf341.35 KB
Tender Form methodological expertise.doc3.24 MO
strategic methodology key experts evaluation grid.doc46 KB
Administrative Grid simplified SERVICES.doc45.5 KB
Annex I - General Conditions Services.pdf181.03 KB
Annex VI-Financial Identification.pdf295.88 KB
Annex VI-Legal entities individual SERVICES.pdf35.53 KB
Annex VI-Legal entities private companies SERVICES.pdf320.27 KB
invitatie generala ipa.pdf548.9 KB