Obiective

Scopul agenției este de a contribui prin mijloace specifice la dezvoltarea economico-socială a județului Timiș.
 
Conform prevederilor statutului, ADETIM are urmatoarele obiective:

 • Inițierea de programe și proiecte care să asigure soluționarea unor probleme economico - sociale în interesul colectivității locale;
 • Identificarea căilor și mijloacelor pentru realizarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico - socială a județului și de îmbunătățire a infrastructurii publice;
 • Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare ale comunităților locale;
 • Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinzătorilor persoane fizice;
 • Stimularea dezvoltării capitalului autohton și atragerea capitalului străin;
 • Promovarea imaginii și a oportunităților de afaceri și cooperare la nivel județean și local si identificarea unor surse de finanțare interne și externe pentru valorificarea potențialului economic local;
 • Stimularea creării și implementării mecanismelor parteneriale public - private.

 
Atribuțiile specifice ale agenției sunt:

 • Elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Timiș programul anual și multianual de dezvoltare economică a județului Timiș;
 • Elaborează studii, proiecte, metode și procedee concrete pentru realizarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico - socială a județului și unităților administrativ-teritoriale din județul Timiș;
 • Inițiaza și pregătește documentația de fundamentare pentru realizarea proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale;
 • Întocmește cereri de finanțare și acordă asistență tehnică de specialitate în vederea accesării programelor de finanțare la solicitarea autorităților publice, serviciilor publice, precum și organizațiilor neguvernamentale și unităților private;
 • Organizează acțiuni de informare, consulting, publicitate seminarii și simpozioane în domeniul economic și social;
 • Stimulează și sprijină prin mijloace specifice desfășurarea activităților promoționale la nivel județean;
 • Acordă consultanța în domeniul promovării și sprijinirii inițiativei private;
 • Asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii romani și între aceștia și partenerii străini;
 • Sprijină înființarea agențiilor de dezvoltare locală și a centrelor de afaceri în comunele și orașele județului Timiș;
 • Accesează, în nume propriu, programe de finanțare naționale și internaționale pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare economico - socială;
 • Prestează, pe bază contractuală, servicii și activități de coordonare, management de proiect și execuție lucrări;
 • Organizează și desfașoară activități de "fund raising" pentru finanțarea /co-finanțarea unor lucrări și obiective de interes public local, județean sau regional

Agenția se poate asocia cu agenți economici, organisme și instituții din țară și străinatate în vederea realizării scopului și obiectivelor statutare.