Comitetul Regiunilor

cor.jpg

Infiintarea Comitetului Regiunilor (COR), prin Tratatul de la Maastricht (1992), a raspuns cererii formulate de autoritatile locale si regionale de a fi reprezentate in Uniunea Europeana. El functioneaza incepand cu 1994.

In prezent, Comitetul Regiunilor este un organism complementar celor trei institutii comunitare (Consiliul de ministri, Comisia Europeana, Parlamentul European). El are rolul de a reprezenta interesele colectivitatilor locale si regionale si de a asigura participarea acestora la procesul de integrare. Fiind constituit ca un organ consultativ al Consiliului si al Comisiei, Comitetul Regiunilor trebuie consultat obligatoriu in anumite domenii ale politicii regionale - coeziune economica si sociala, cultura, energie, transporturi, educatie si formare, politica regionala, sanatate.

Comitetul Regiunilor are, incepand cu 1 ianuarie 2007, 344 de membri titulari si un numar egal de membri supleanti, numiti pentru o perioada de patru ani de catre Consiliul Uniunii Europene, care isi desfasoara activitatea in exclusivitate pe baza propunerilor venite din partea statelor membre. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.

In cadrul Comitetului Regiunilor activeaza patru grupuri politice: popularii, socialistii, liberalii si radicalii, dar apartenenta la un grup politic nu depinde strict de apartenenta la partidul national corespunzator.
 
COR este un organism independent. Membrii sai nu se supun nici unor instructiuni obligatorii. Ei actioneaza complet independent pentru indeplinirea atributiilor specifice, urmarind interesul general al Uniunii Europene.

Comitetul Regiunilor reprezinta o "punte" de legatura intre institutiile europene si regiunile, comunele si orasele Uniunii Europene. Membrii COR detin mandate (administrative) pe plan regional sau local, nu functioneaza permanent la Bruxelles si ca urmare mentin constant legatura cu cetatenii. Se reunesc de cinci ori pe an in sesiune plenara, ocazie cu care adopta recomandarile facute pe baza datelor furnizate de diversele comisii.

Presedinte al Comitetului Regiunilor este francezul Michel Dellebare.

Membrii activeaza in cadrul comisiilor de specialitate. Romania dispune de 5 membri pe comisie. Cele sase comisii ale COR, respectiv competentele acestora sunt:

 1. Comisia pentru afaceri constitutionale, guvernanta europeana si Spatiul libertatii, securitatii si justitiei (CONST):
  • Integrare europeana si rolul autoritatilor locale si regionale;
  • Implementarea Tratatului UE;
  • Consecintele institutionale ale extinderii;
  • Competentele UE si subsidiaritate;
  • Descentralizare;
  • Governanta europeana;
  • Carta UE a drepturilor fundamentale;
  • Drepturile cetatenilor;
  • Strategia UE pentru informare si comunicare;
  • Spatiul libertatii, securitatii si justitiei;
  • Politici de imigrare, azil si viza.
 2. Comisia pentru politici de coeziune teritoriala (COTER):
  • Coeziune economica, sociala si teritoriala
  • Fonduri structurale
  • Cooperare teritoriala;
  • Planificare spatiala;
  • Politici urbane;
  • Transport si retele de transport trans-europene.
 3. Comisia pentru cultura, educatie si cercetare (EDUC):
  • Cultura si diversitate culturala;
  • Cetatenie activa;
  • Promovarea limbilor minoritare;
  • Tineret;
  • Sporturi;
  • Educatie;
  • Invatarea pe durata intregii vieti;
  • Formare;
  • Cercetare si tehnologie, inclusive chetsiuni etice;
  • Societatea informatiei si retelele trans-europene de Telecomunicatii;
  • Comunicatii, industria audiovizuala si media;
  • Technologii si piete.
 4. Comisia pentru politica economica si sociala (ECOS):
  • Ocupare;
  • Politica sociala si protectie sociala;
  • Egalitatea sanselor;
  • Intreprinderi, competitie si taxare;
  • Politica economica si monetara;
  • Piata interna.
 5. Comisia pentru Relatii Externe si Cooperare Decentralizata (RELEX):
  • Procesul de extindere;
  • Relatiile cu autoritatile locale si regionale din tarile candidate si non UE;
  • Parteneriat Euro-Mediteranean;
  • Dimensiunea nord Europeana;
  • Balcanii;
  • Cooperarea decentralizata si dezvoltarea;
  • OMC;
  • Cooperarea la granitele externe ale UE;
  • Politica de vecinatate.
 6. Comisia pentru Dezvoltare Durabila (DEVE):
  • PAC si dezvoltarea rurala;
  • Pescuit;
  • Energie si retelele transeuropene de energie;
  • Politica consumatorului;
  • Sanatate publica;
  • Mediu si resurse naturale;
  • Protectie civila;
  • Turism.