în derulare

Gender 4Growth

Consiliul Judeţean Timiş este partener în proiect. Acest proiect se finanţează prin intermediul programului INTERREG IV C. Proiectul este în implementare. Prin HCJT nr.17 s-a aprobat cofinaţarea proiectului.

Creative Growth - Dezvoltarea prin creaţie

Consiliul Judeţean Timiş este partener în acest proiect finanţat prin programul de finanţare INTERREG IV C.
Proiectul este în implementare. Prin HCJT nr.12 s-a aprobat susţinerea financiară a implementării proiectului.

Drumuri fără frontire, vacanţe de neutiat în DKMT

Beneficiarii proiectului sunt DKMT şi Consiliul Judeţean Timiş. Programul de finanţare este POC HU - RO 2007 - 2013. Proiectul este în implementare. Prin HCJT nr.10 s-a aprobat susţinerea financiară a implementării proiectului.

Agenţie pentru managementul energiei în judeţul Timiş

Îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea resurselor regenerabile, dezvoltarea durabilă în concordanţă cu politicile UE.

Emite conţinut