finalizate

Reabilitare drum judeţean DJ 682-limită judeţ Arad – Periam – Saravale – Sânnicolau Mare

 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean care asigură legătura între oraşul Sânnicolau Mare comunele Periam, Saravale şi limita judeţului Arad.
Dezvoltarea economico – socială a zonei de nord a judeţului prin reabilitarea şi modernizarea legăturilor directe de transport către principalul pol de dezvoltare din zonă, oraşul Sânnicolau Mare.

Reabilitare DJ 592 Buziaş-Lugoj, L-29,2 km

 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean care asigură legătura între oraşul Buziaş şi Lugoj.
Dezvoltarea potenţialului turistic regional prin reabilitarea şi modernizarea legăturilor directe de transport către principalele facilităţi turistice ale oraşului Buziaş.

Modernizare drum judeţean DJ 682, Beba Veche - Frontieră Ungaria, km 188+000 – 191+000, L = 3 km

Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale în vederea sprijinirii dezvoltării contactelor culturale, informaţionale şi economice prin crearea unui cadru favorabil dezvoltării economice şi sociale echilibrate a Euroregiunii DKMT.

Fermă horticolă şi structură pedagogică Găvojdia

Realizarea unei ferme horticole şi a structurii pedagogice, în scopul pregătirii tinerilor din centrul de plasament Găvojdia în meseria de horticultor.

„Reabilitarea infrastructurii rutiere a Drumului Judeţean DJ 593 Foeni – Giulvăz – Peciu Nou, segmentul Foeni – Punct Frontieră L = 4,4 km”

Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale în vederea sprijinirii dezvoltării contactelor culturale, informaţionale şi economice prin crearea unui cadru favorabil dezvoltării economice şi sociale echilibrate a zonei transfrontaliere România – Serbia.

„Parteneriat instituţional transfrontalier pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a turismului la nivelul zonei formate din judeţele Timiş, Caraş – Severin şi Mehedinţi”

Promovarea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea planificării strategice în domeniul turismului în aria de cooperare transfrontalieră România - Serbia.

Strategia Sectorială pentru Dezvoltarea Informatizării Administraţiilor Publice Locale din judeţul Timiş (2007-2013)”

Promovarea procesului de modernizare prin dezvoltarea planificării strategice privind informatizarea serviciilor publice din judeţul Timiş.

Alinierea activităţii Consiliului Judeţean Timiş la standardele Uniunii Europene prin elaborarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Timiş şi certificare ISO a calităţii servicii

Creşterea performanţelor şi a calităţii serviciilor administraţiei publice locale prin implementarea unui Sistem de Management al Calităţii – SMC la nivelul Consiliului Judeţean Timiş.

Proiectul pentru reabilitarea şcolilor inundate din judeţul Timiş

Asistarea imediată a comunităţilor locale afectate de calamităţi în judeţul Timiş, localităţi în care nivelul de perturbare a activităţii şcolare/ preşcolare este ridicat.
Asistarea imediată a Universităţii „Politehnica” din Timişoara pentru stoparea degradării clădirii calamitate, Rectoratul UPT, care se află în zona istorică protejată a Municipiului Timişoara.

Emite conţinut