în pregătire

Parc tehnologic pentru energie alternativă Timişoara - SF

Beneficiarul proiectului este Consiliul Judeţean Timiş. Prin HCJT nr.18 s-a aprobat realizarea SF din fonduri CJT.
Proiectul se află în pregătire.

Eficientizarea serviciilor publice oferite de către Consiliul Judeţean Timiş prin implementarea soluţiilor de e-guvernare

Beneficiarul proiectului va fi Consililiu Judeţean Timiş. Programul de finanţare prin intermediul căruia se va realiza este POS CCE 2007 - 2013. Proiectul se află în pregătire.

Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş - Depozit de deşeuri nepericuloase comuna Ghizela

Beneficiarii proiectuilui vor fi Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Ghizela. Programul de finanţare este POS Madiu. S-a realizat SF pentru depozitare deşeuri. Urmează să se realizeze SF pentru Staţia de Transfer. Prin HCJT nr.65 s-a aprobat elaborarea SF investiţie.

Realizare centru de transfer tehnologic şi incubator de afaceri PITT Timişoara

Beneficiarul proiectului va fi Consiliul Judeţean Timiş. Bugetul total al proiectului este de 5.000.000 euro iar programul de finanţare este POS 2007 - 2013.

Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş.

Proiectul se realizează prin intermediul programului de finanţare POS Mediu şi are un buget total de 23.852.618 euro. Beneficiarii proiectului vor fi : Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Local Timişoara şi Consiliul Local Ghizela.

Accesibilizarea, dotarea şi consilierea persoanelor suferinde de maladia Alzheimer din centrul de îngrijire şi asistenţă Ciacova

Proiectul se va realiza prin programul de finanţare PHARE CES 2006 şi are un buget total de 186.700 euro.
Beneficiarii proiectului sunt Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului.

Zona indutrială Săcălaz.

Acest proiect necesită identificarea programului de finanţare prin intermediul căruia să poată fi realizat.
Bugetul total al proiectului este de 14.671.053 euro iar beneficiarii proiectului sunt Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Săcălaz.

Reabilitare drum judeţean DJ 572, între localităţile Berzovia (jud. Caraş - Severin) - Buziaş (jud. Timiş) - Lipova (jud. Arad)

Proiectul se realizează prin programul de finanţare POR 2007 - 2013. Beneficiarii proiectului sunt: Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Arad şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Bugetul total al proiectului este de 13.984.192 euro.

Restaurarea şi refuncţionalizarea castelului Huniade al Muzeului Banatului

Proiectul are ca beneficiari Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara. Bugetul total al proiectuilui este de 6.400.000 euro şi programul de finanţare este POR 2007 - 2013.

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat Etapa I

Beneficiarii proiectului sunt: Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Judeţean Caraş Severin şi Consiliul Judeţean Hunedoara. Bugetul total al proiectului este de 10.280.000 euro iar programul de finanţare este POR 2007 - 2013.

Emite conţinut