finalizate

Project "MADE IN BANAT" MIS-ETC code 1289

Contextul proiectului
     In contextul economic actual, relansarea si dezvoltarea industriei de ambele parti ale frontierei reprezinta nu numai o necesitate obiectiva dar si o conditie importanta, atat pentru Romania in vederea consolidarii pozitiei sale pe piata unica europeana cat si pentru Serbia in vederea apropiatei integrari in Uniunea Europeana.

MIS ETC 1358 PROJECT

ipa bega lucia banner net.jpg

ADETIM implementează în perioada 14.06.2013 - 14.12.2014 proiectul intitulat „Studiul privind valorificarea potenţialului turistic de-a lungul canalului Bega Ro-Se şi promovarea investiţiilor prioritare transfrontaliere comune" în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.

FARINN - FACILITAREA INOVĂRII RESPONSABILE

ADETIM implementează în perioada Octombrie 2012 - Septembrie 2014 proiectul FARINN - Facilitarea Inovării Responsabile, în cadrul programului SEE. Mai multe informații despre proiect se găsesc în prezentarea atașată.

Competenţa profesională şi utilizarea eficientă a resurselor umane – cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile

„Competenţa profesională şi utilizarea eficientă a resurselor umane – cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile la nivelul administraţiei publice locale”, cod SMIS 16031, Contract 276 / 22.06.2011, „Proiect cofinanţat din Fondul Social European” prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

RENREN – Rețea regională de promovare a energiilor din surse regenerabile

Reţeaua Regională de Promovare a Energiilor din Surse Regenerabile (RENREN) a fost înfiinţată în 17 Aprilie 2007 de către următoarele regiuni şi ţări: Schleswig-Holstein (LP), Islanda (P4), Cipru (P5), Ţara Galilor (P2), Austria de Sus şi Suedia de Nord. Fiecare dintre parteneri are o experienţă deosebită în cel puţin o sursă de energie regenerabilă (RES). Obiectivul era îmbunătăţirea politicilor regionale de cultivare a RES prin stimularea cooperării inter-regionale. În Carta semnată în prezenţa Comisarului pentru Energie al CE, Andris Piebalgs, membrii s-au angajat să contribuie la dezvoltarea susţinută a economiilor, comunităţilor şi mediului proprii şi la facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă în probleme legate de RES la nivel regional.

Parteneriat instituţional transfrontalier pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a turismului la nivelul zonei formate din judeţele Timiş, Caraş – Severin şi Mehedinţi

Promovarea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea planificării strategice în domeniul turismului în aria de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

Valorificarea potenţialului turistic local, judeţean, transfrontalier – Timişoara, poartă de acces spre arealul româno - sârb al Dunării

 
Stimularea cooperării transfrontaliere în domeniul turismului prin identificarea, crearea şi promovarea de produse, oferte, pachete şi rute turistice din aria de cooperare transfrontalieră România-Serbia.
 
Pentru a vizuliza materialele de marketing turistic accesați galeria R11-Materiale turism.
 

Initiative for low energy training in Europe - ILETE

Controlul consumului de energie, în special în sectorul construcţiei de clădiri.
 
Puteţi obţine informaţii suplimentare pe site-ul proiectului: www.ilete.eu/

Reţea Integrată de Cooperare Transfrontalieră pe Frontiera RO – SE, prin înfiinţarea/ consolidarea agenţiilor judeţene de dezvoltare şi promovare economică ale judeţelor Timiş şi Caraş - Severin

Realizarea şi operaţionalizarea unei reţele instituţionale de cooperare transfrontalieră, cu caracter permanent, în zona de vecinătate a României cu Serbia Muntenegru.

Reabilitarea şcolilor afectate de calamităţi - judeţ Timiş

 Asistarea imediată a comunităţilor locale afectate de calamităţi în judeţul Timiş, localităţi în care nivelul de perturbare a activităţii şcolare/ preşcolare este ridicat.
Asistarea imediată a Universităţii „Politehnica” din Timişoara pentru stoparea degradării clădirii calamitate, Rectoratul UPT, care se află în zona istorică protejată a Municipiului Timişoara.

Modernizare infrastructură rutieră pe drumul comunal DC 108 şi drumul comunal DC 262 în comuna Margina, judeţul Timiş

Îmbunătăţirea infrastructurii de circulaţie rutieră în localităţile Margina şi Breazova în vederea creşterii standardului de viaţă al locuit şi sporirii potenţialului economic al zonei.

Sistem informatic de comunicare şi cooperare interinstituţională în reţea la nivelul administraţiei publice locale Timiş, pentru dezvoltare şi promovare economică transfrontalieră

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea cooperării instituţionale la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Timiş, extinderea acesteia la nivel regional şi transfrontalier în scopul dezvoltării şi promovării relaţiilor de cooperare economică dintre judeţul Timiş şi judeţele învecinate.

Program pilot în judeţul Timiş de gestionare a fondurilor locale prin management financiar pe bază de programe şi proiecte

Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale şi judeţene în domeniul managementului financiar, pe bază de programe şi proiecte, pentru asigurarea dezvoltării socio – economice la nivel judeţean, în contextul aplicării conceptelor de descentralizare şi autonomie financiară.

Modernizare infrastructură rutieră pe drumul comunal DC 108 şi drumul comunal DC 262 în comuna Margina, judeţul Timiş >>>

Îmbunătăţirea infrastructurii de circulaţie rutieră în localităţile Margina şi Breazova în vederea creşterii standardului de viaţă al locuit şi sporirii potenţialului economic al zonei.

Înfiinţare ADIVEST

Emite conţinut