Rezultate curente proiecte

FINALIZARE PROIECT ADIVEST, ETAPA A III-A

INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI REGIONAL IMPLEMENTAT DE ADIVEST
CU SUSTINEREA JUDEŢELOR ASOCIATE ALE REGIUNII VEST
 

HURO / 1101/ 164/ 2.1.3

PROJECT FRONT PAGE

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013, Agenția de Dezvoltare Economico – Socială Timiș ( Partener Lider de Proiect), Municipalitatea Csongrad ( Partener 1 Proiect) și Muzeul Satului Bănățean Timișoara (Partener 2 Proiect) implementează proiectul “Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate” (Cod Proiect HURO/1101/164/2.1.3, Acronim Proiect LIVMUSECSOTM), în perioada Februarie 2013 – Iunie 2015.

IPA 1358 - STUDIU TEHNIC

Studiu tehnic / Technical Study

Părți relevante / Relevant parts

IPA 1358 - DOCUMENTAȚIE FINALĂ PROIECT

STRATEGIA COMUNĂ
DE DEZVOLTARE ȘI VALORIFICARE
A POTENȚIALULUI TURISTIC
A CANALULUI BEGA ÎN ZONA ROMÂNO-SÂRBĂ

Document de planificare strategică elaborat în cadrul proiectului
”Studiu privind valorificarea potenţialului turistic de-a lungul canalului Bega România-Serbia şi promovarea investiţiilor prioritare transfrontaliere comune”

Timişoara
Decembrie 2014

FARINN - PLAN DE ACTIUNE LOCAL INOVARE RESPONSABILA - 2014 - 2020

Atasat se regaseste spre informare si consultare planul de actiune

FARINN - ANALIZE COMPARATIVE SEE - SEPTEMBRIE 2014

ANALIZA COMPARATIVA REFERITOARE LA INOVAREA RESPONSABILA SI PLANURILE DE LUCRU IN CELE 8 REGIUNI PARTENERE FARINN

FARINN - STUDIU VALORIFICARE INTEGRATIVA CDI JUDET TIMIS - 12092014

ATASAT SPRE CONSULTARE STUDIUL SI ANEXELE SALE

FARINN - FOCUS GROUP SI SEMINAR LOCAL FINAL - 05092014

La sfârșitul fazei de cercetare prin chestionare a mediului local de cercetare, GEA Strategy&Consulting, ADETIM și ROSENC au organizat un workshop la care au participat actori cheie din mediul local de CDI, precum și reprezentanți a firmelor locale. În cadrul acestui workshop au fost dezbătute concluziile preliminare elaborate în urma centralizării chestionarelor și a fost prezentată soluția de colaborare propusă pentru eficientizarea procesului de comercializare a inovării, programul InnoCatalyst.

FARINN - CAFENEAUA INOVĂRII RESPONSABILE - 2-4 SEPTEMBRIE 2014

ÎN CADRUL PROIECTULUI FARINN A FOST ORGANIZAT EVENIMENTUL CAFENEAUA INOVĂRII RESPONSABILE, CA ACȚIUNE PILOT LOCALĂ. ATAȘAT RAPORT EVENIMENT,COLAJ FOTO ȘI PREZENTĂRI INOVARE RESPONSABILĂ.

FARINN - COMPENDIU BUNE PRACTICI - OCTOMBRIE 2013

 COMPENDIU BUNE PRACTICI - INOVARE - PROIECT FARINN - OCTOMBRIE 2013 

FARINN - ANALIZA LOCALĂ INOVARE RESPONSABILĂ - JUDEȚ TIMIS

 ANALIZA LOCALĂ INOVARE RESPONSABILĂ 
VARIANTA FINALĂ OCTOMBRIE 2013 

Conferinta anuala SEE - Bucuresti, 19.06.2013, Promo proiect FARINN

În data de 19.06.2013 ADETIM a luat parte la Conferința Anuală 2013 a programului SEE, derulată la București. Mai multe informații sunt prezentate mai jos.

FARINN - FACILITAREA INOVĂRII RESPONSABILE

FARINN GLOBE

ADETIM a obținut o nouă finanțare nerambursabilă în cadrul programului SEE pentru implementarea proiectului FARINN - Facilitarea Inovării responsabile. Mai multe informații despre acest proiect se regăsesc în fișa de prezentare atașată

RENREN - DOCUMENTATIE FINALA PROIECT

Proiect 0624R2 Program INTERREG IV C IAN 2010-DEC 2012 RENREN - Reţea regională de promovare a energiilor din surse regenerabile

Proiect PODCA - COD 16031 - VOLUM SINTEZA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA

„Competenţa profesională şi utilizarea eficientă a resurselor umane – cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile la nivelul administraţiei publice locale”, cod SMIS 16031, Contract 276 / 22.06.2011, „Proiect cofinanţat din Fondul Social European” prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Emite conţinut